STROJÁR

O nás

Ponúkame na prenájom kancelárske priestory a sálu Strojár. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Predstavenia

Keďže nie sme organizátorom predstavení, pre informácie o nich, o ich zmenách či vstupenkách kontaktujte organizátora predstavenia či predajcu vstupeniek. Napr. www.ticketportal.sk, alebo predpredaj.zoznam.sk a podobne.
Ďakujeme za pochopenie.


Kontakt

Strojár
Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 2
036 01 Martin

Spoločnosť : UTAR – Technologické centrum, spol. s r.o.

Prenájom priestorov:
Ing. Peter Taraba +421 915 395 945 peter.taraba@utar.sk
Ing. Monika Lacková +421 908 767 150 lackovamo@utar.sk

Prenájom sály Strojár:
Mgr. Katarína Tarabová +421 917 793 151 katarina.tarabova@utar.sk